อ่านแล้ว 101 ครั้ง

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณห้วยแม่พลึง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณห้วยแม่พลึงข้างบ้านพักเต้นสวนป่าสบพลึง  ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปางวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 11:12 น.