อ่านแล้ว 32 ครั้ง

กองช่าง อบต.บ้านโป่ง ได้รับมอบหมายให้ออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ 11 บ้านสันโค้งพัฒนา และหมู่ 12 บ้านโป่งแก้ว ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 กองช่าง อบต.บ้านโป่ง ได้รับมอบหมายให้ออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ 11 บ้านสันโค้งพัฒนา และหมู่ 12 บ้านโป่งแก้ว ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อใช้งานได้ตามปกติ
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 11:40 น.