อ่านแล้ว 71 ครั้ง

กองคลัง ช่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2566 เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566


วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 15:33 น.