อ่านแล้ว 115 ครั้ง

งานป้องกันฯอบต.บ้านโป่งดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566

งานป้องกันฯอบต.บ้านโป่งดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566 โดยตั้งจุดบริการประชาชน ณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ้านโป่งเพื่อตักเตือนผู้เมาแล้วขับและขับรถเร็ว เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 65 ถึง 4 ม.ค.66วันที่ 06 มกราคม 2566 เวลา 05:18 น.