อ่านแล้ว 98 ครั้ง

กองช่าง งานบริการสาธารณะ ได้ออกบริการซ่อมแซมไฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง และซ่อมแซมเสียงตามสาย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กองช่าง งานบริการสาธารณะ ได้ออกบริการซ่อมแซมไฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง และซ่อมแซมเสียงตามสาย ในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปางวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:38 น.