อ่านแล้ว 86 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566


วันที่ 01 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:18 น.