อ่านแล้ว 88 ครั้ง

กองช่าง งานบริการสาธารณะ ออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิงสาธารณะ หมู่ 3 บ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 กองช่าง งานบริการสาธารณะ ออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิงสาธารณะ หมู่ 3 บ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง อำเเภองาว จังหวัดลำปางวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:30 น.