อ่านแล้ว 122 ครั้ง

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 อบต.บ้านโป่งได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพนักงาน ลูกจ้าง ข้าราชการ ส.อบต. และคณะผู้บริหาร

วันพุธที่28 ธันวาคม 2565 อบต.บ้านโป่งได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด โดยเป้าหมายผู้มารับการตรวจประกอบด้วยพนักงาน ลูกจ้าง ข้าราชการ ส.อบต. และคณะผู้บริหาร จำนวนประมาณ 62 รายวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 14:03 น.