อ่านแล้ว 38 ครั้ง

กองช่าง อบต.บ้านโป่ง ได้รับมอบหมายให้ออกบริการซ่อมแซมประปา ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านสบเอิม ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 กองช่าง อบต.บ้านโป่ง ได้รับมอบหมายให้ออกบริการซ่อมแซมประปา ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านสบเอิม ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อใช้งานได้ตามปกติ
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 02 สิงหาคม 2566 เวลา 11:46 น.