อ่านแล้ว 44 ครั้ง

กองช่าง อบต.บ้านโป่ง ได้รับมอบหมายให้ออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านสบเอิม และหมู่ 2 บ้านใหม่นาแช่ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 กองช่าง อบต.บ้านโป่ง ได้รับมอบหมายให้ออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านสบเอิม และหมู่ 2 บ้านใหม่นาแช่ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อใช้งานได้ตามปกติ
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 11:45 น.