อ่านแล้ว 33 ครั้ง

กองช่าง อบต.บ้านโป่ง ได้รับมอบหมายให้ออกบริการซ่อมแซมประปา ในพื้นที่หมู่ 12 บ้านโป่งแก้ว ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 กองช่าง อบต.บ้านโป่ง ได้รับมอบหมายให้ออกบริการซ่อมแซมประปา ในพื้นที่หมู่ 12 บ้านโป่งแก้ว ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อใช้งานได้ตามปกติ
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 04 สิงหาคม 2566 เวลา 11:47 น.