อ่านแล้ว 34 ครั้ง

เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.บ้านโป่ง ออกให้บริการตรวจเช็คแก้ไขประบปา ม.1 บ้านสบเอิม ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกให้บริการตรวจเช็คแก้ไขประบปา ม.1 บ้านสบเอิม เปลี่ยนใบพัดซัมเมิส ล้างถังพักน้ำ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10:59 น.