อ่านแล้ว 34 ครั้ง

งานบริการสาธารณะ อบต.บ้านโป่ง ได้รับมอบหมายให้แก้ไขระบบประปา หมู่ 6 บ้านเหล่า ตำบลบ้านโป่ง

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 งานบริการสาธารณะ อบต.บ้านโป่ง ได้รับมอบหมายให้แก้ไขระบบประปา หมู่ 6 บ้านเหล่า ตำบลบ้านโป่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบี้องต้น เนื่องจากน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 22 กรกฏาคม 2566 เวลา 11:43 น.