อ่านแล้ว 99 ครั้ง

ประกาศ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคันและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคืน ประจำปีงบประมาณ 2566ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:45 น.