อ่านแล้ว 38 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ตำบลบ้านโป่ง ปี 2566 กิจกรรม "ก้าวย่างสู่วัยผู้สูงอายุ อย่างมีความสุข"

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ตำบลบ้านโป่ง ปี 2566 กิจกรรม "ก้าวย่างสู่วัยผู้สูงอายุ อย่างมีความสุข" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 20 กรกฏาคม 2566 เวลา 11:41 น.