• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2566  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2566  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2566  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2566  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565  
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2565  
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2565  
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565  
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2565  
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2565  
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2565  
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565  
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564