• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

ประกาศ/คำสั่ง

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ปี 2566  [12 ต.ค. 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย  [10 ต.ค. 2565]
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565   [28 ม.ค. 2565]
ประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [01 ม.ค. 2565]
ประกาศแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [01 ม.ค. 2565]
การเรียกประชุมสภา ครั้งแรก อบต.บ้านโป่ง   [01 ม.ค. 2565]
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [17 พ.ย. 2564]
ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [07 ต.ค. 2564]
ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2565  [06 ต.ค. 2564]
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [06 ต.ค. 2564]
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  [06 ต.ค. 2564]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกรฎาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564)  [07 ต.ค. 2564]