• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

ประวัติความเป็นมา 
                      ตำบลบ้านโป่ง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภองาว ห่างออกไปประมาณ 7 กิโลเมตร มีประวัติความเป็นมาอยู่ช้านานโดยมีเรื่องเล่าติดต่อกันมาเป็นนิทานพื้นบ้าน กล่าวคือในอดีตกาลนานมาแล้วบ้านโป่งยังไม่มีนามเรียกชื่อบ้านแต่อย่างใด และหมู่บ้านแห่งนี้มีแม่ม่ายคนหนึ่งอาศัยอยู่ริมแม่น้ำโป่ง วันหนึ่งหลังจากที่นางได้ไหว้พระสวดมนต์แล้ว ก็เข้านอนได้ฝันว่ามีปลาผา (ตะพาบน้ำ) ตัวหนึ่งว่ายน้ำขึ้นฝั่งข้างบ้านของนางและร้องบอกนางว่า “ แม่นางตัวข้านี้เป็นเทพยดาอารักษ์อยู่กับภรรยาที่เป็น ลิงเผือกที่บ้านโป่ง ส่วนข้าอาศัยอยู่ที่วังผาจุกขอให้นางบอกชาวบ้านว่า หากพบเราที่ใดขออย่าได้ทำร้ายเราเลยเพราะเราถูกสาปให้อยู่ในสภาพนี้อีกไม่กี่ปีเราก็จะพ้นคำสาปแล้ว ” ครั้นรุ่งเช้า ได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งจับตะพาบน้ำได้บริเวณวังผาจุก นางแม่ม่ายก็พยายามอ้อนวอนขอร้องไม่ให้ฆ่าตะพาบน้ำ ชาวบ้านก็ไม่เชื่อในเรื่องที่แม่ม่ายเล่าให้ฟัง ในที่สุดชาวบ้านก็ได้ฆ่าตะพาบน้ำตัวนั้น แบ่งเนื้อกันเอาไปทำอาหารกินแถมพูดเยาะเย้ยนางแม่ม่ายด้วยว่า สูอย่าแบ่งอี่นางแม่ม่ายมันกินนะ เพราะมันปากมาก ” ฝ่ายนางลิงเผือกก็รอเวลาการกลับมาของสามี (ตะพาบน้ำ) ซึ่งเคยมาเยี่ยมทุก ๆ 7 วัน นางจึงออกติดตามยังบริเวณวังผาจุก และได้ทราบด้วยญานของตนเองว่าสามีนางนั้นได้จากไปแล้ว โดยถูกชาวบ้านฆ่าตาย จึงออกไปตามบ้านทุกหลังคาเรือนโดยการสูดดมกระบวยตักกินน้ำว่าบ้านหลังใดบ้างที่กินเนื้อสามีของตนเอง และปรากฏว่าทุกบ้านมีกลิ่นตะพาบน้ำทุกหลังยกเว้นบ้านนางแม่ม่ายใจบุญคนเดียวเท่านั้นนางลิงเผือกจึงไปที่บ้านนางแม่ม่ายและร้องบอกนางว่า “ แม่นางเอ๋ยเจ้ากับข้าหัวอกเดียวกัน หากคืนนี้มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นขอให้แม่ม่ายรีบหนี อย่านำเอาทรัพย์สินใด ๆ ติดตัวไปเลย พอดีลมพายุพัดแรงก็ให้นางรีบเหนี่ยวกิ่งมะพร้าวหน้าบ้านไว้ให้ดีเถิด ” ครั้นพอตกดึกก็เกิดพายุใหญ่พัดกระหน่ำบ้านเรือนของคนที่กินเนื้อตะพาบน้ำ พังพินาศหมดสิ้นแม้แต่บ้านเรือนของนางแม่ม่ายก็พังแต่นางได้เหนี่ยวกิ่งมะพร้าวไว้ตามคำที่ลิงเผือกบอกไว้ด้วยแรงพายุได้พัดพานางลอยข้ามไปตกยังดอยอีกแห่งหนึ่ง (ซึ่งต่อมาเรียกว่า ดอยแม่ม่าย) และในดึกคืนนั้นหนุ่มพ่อม่ายชาวบ้านหวด ที่มาติดพันนางอยู่ได้มาเที่ยวหานางเห็นบ้านเรือนถูกพายุพัดพังทลายหมดสิ้น ก็เลยอาลัยร่ำไห้ถึงนางอย่างน่าสงสาร ขณะนั้นได้มีพญางู (นาค) ลอยมาตามแรงลมและสายฝนเห็นหนุ่มร้องไห้ จึงร้องว่า “ สูได้ฆ่าลูกข้ากินไม่เกรงใจ ต่อไปจะสร้างบ้านเรือนอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกแล้ว ” จึงพ่นพิษพญางูทำให้เกิดแผ่นดินไหวบ้านเรือนที่เหลืออยู่ได้จมลงสู่พื้นดินจนหมดสิ้น ขณะนั้นหนุ่มชาวบ้านหวดแลเห็นนางแม่ม่ายคนรักลอยตามกระแสน้ำจึงว่ายน้ำเข้าไปช่วยนางขึ้นฝั่งพากันวิ่งหนีจนหมดแรง แผ่นดินก็ยังถล่มตามมาติด ๆ แต่ก็ยังไม่สามารถออกจากบริเวณหมู่บ้านได้ นางจึงหวนคิดถึงคำบอกลาของลิงเผือก นางได้ถอดแหวนโยนทิ้งไป พอแหวนตกลงดินก็ถล่มกลายเป็นหนองน้ำกว้างใหญ่(ปัจจุบันเรียกว่าหนองแหวน ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในบึงบัว) เมื่อไม่มีของติดตัวแล้วแผ่นดินถล่มก็ยุติลง กล่าวถึงบริเวณที่ถล่มกลายเป็นโป่งดินที่กว้างใหญ่ ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า    “ บ้านโป่ง ” ต่อมาได้เป็นตำบล โดยกำนันคนแรกได้แก่ เจ้าน้อยแสนเมืองชัย
 

ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
                      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ตั้งอยู่ เลขที่ 118 หมู่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 16  ธันวาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ในมาตรา 40 ว่า “สภาตำบลที่มีรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 บาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาตำบลที่ได้มีประกาศของ กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้ การจัดตั้งองค์การบริหารตำบลให้ทำโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย       ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะต้องระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ในประกาศด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น” 
1. สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง ตำบลบ้านโป่ง เป็นตำบลหนึ่งในจังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภองาว ไปทางทิศใต้ 11  กิโลเมตร  ตั้งอยู่ เลขที่ 118  หมู่ 3  ตำบลบ้านโป่ง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง

เขตการปกครอง  มีหมู่บ้านทั้งหมด  12  หมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งทั้งหมด  ดังนี้
หมู่ที่  1      บ้านสบเอิม
หมู่ที่  2      บ้านใหม่
หมู่ที่  3      บ้านสบพลึง
หมู่ที่  4      บ้านโป่ง
หมู่ที่  5      บ้านเป๊าะ
หมู่ที่  6      บ้านเหล่า
หมู่ที่  7      บ้านหาดเชี่ยว
หมู่ที่  8      บ้านต้นมื่น
หมู่ที่  9      บ้านโป่งพัฒนา
หมู่ที่  10     บ้านเป๊าะทอง
หมู่ที่  11     บ้านสันโค้งพัฒนา
หมู่ที่  12     บ้านโป่งแก้ว

อาณาเขต      
ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ   ตำบลหลวงใต้  อำเภองาว
ทิศใต้                       ติดต่อกับ   ตำบลบ้านหวด  อำเภองาว
ทิศตะวันออก             ติดต่อกับ   ตำบลแม่ตีบ      อำเภองาว
ทิศตะวันตก               ติดต่อกับ   ตำบลบ้านอ้อน  อำเภองาว

การจัดตั้ง
                      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.  2539  โดยได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก  และได้รับการปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  เมื่อวันที่  3  เมษายน  พ.ศ.  2551
 
พื้นที่
พื้นที่ทั้งหมดของตำบลบ้านโป่ง  มีจำนวน  127.25  ตารางกิโลเมตร หรือ 79,531.25 ไร่  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขามีความลาดเทเล็กน้อย จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก สภาพดินเป็นดิน ร่วนปนทรายหรือดินเหนียว ที่ดอนเป็นดินลูกรังหรือหินผาผุ

ประชากร
                       ตำบลบ้านโป่ง  มีประชากรทั้งหมด  6,931  คน  แยกเป็นชาย  3,502  คน  หญิง  3,429  คน จำนวน  2,239  ครัวเรือน  (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  เดือนเมษายน  2557)

หมู่ที่

บ้าน

ครัวเรือน (หลัง)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1

บ้านสบเอิม

193

320

310

630

2

บ้านใหม่นาแช่

169

288

276

564

3

บ้านสบพลึง

156

229

248

477

4

บ้านโป่ง

218

269

287

556

5

บ้านเป๊าะ

259

347

373

720

6

บ้านเหล่า

190

358

340

698

7

บ้านหาดเชี่ยว

149

227

191

418

8

บ้านต้นมื่น

171

278

253

531

9

บ้านโป่งพัฒนา

187

283

299

582

10

บ้านเป๊าะทอง

217

352

325

677

11

บ้านสันโค้งพัฒนา

152

279

236

515

12

บ้านโป่งแก้ว

178

272

291

563

รวม

2,239

3,502

3,429

6,931

 
 
2.สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
                      ส่วนใหญ่ราษฎรประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก  ทำนา  ทำสวน มะม่วง  ลำไย  หรือทำไร่  ปลูกพืชฤดูแล้ง  เช่น  กระเทียม  ข้าวโพด  ฝ้าย  ถั่วประเภทต่างๆ  เพื่อไว้บริโภค และบางส่วน    ที่เหลือไว้จำหน่าย  แต่ราษฎรมักจะประสบปัญหาไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองหรือมีแต่น้อย  ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอหรือผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ  อีกทั้งยังประสบปัญหาในเรื่องการประกันราคาจำหน่าย  สถานที่แลกเปลี่ยนสินค้าบางพื้นที่ต้องอาศัยฝนฟ้าตามฤดูกาลถึงจะเพาะปลูกได้  และมีอาชีพรับจ้างทั่วไปหรืออพยพย้ายถิ่นไปหางานทำในตัวเมืองหรือต่างประเทศ

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
-  ธนาคาร                                          -                  แห่ง
-  โรงแรม                                           -                  แห่ง
-  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                             1                 แห่ง
-  โรงงานอุตสาหกรรม                           -                  แห่ง
-  โรงสี                                               12              แห่ง
 
3.สภาพทางสังคม
การศึกษา
-  โรงเรียนประถมศึกษา                                    2                 แห่ง
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                       1                 แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)     1                  แห่ง
-  โรงเรียนอาชีวศึกษา                                      -                  แห่ง
-  โรงเรียน/ สถาบันชั้นสูง                                  -                  แห่ง
-  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                         12                 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
-  วัด/สำนักสงฆ์                                            6                  แห่ง
-  มัสยิด                                                       -                  แห่ง
-  ศาลเจ้า                                                    1                 แห่ง
-  โบสถ์                                                       -                  แห่ง
-  สาธารณสุข                                               -                  แห่ง
-  โรงพยาบาล                                       1                 แห่ง
-  สถานีอนามัย                                     -                  แห่ง
-  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
- ป้อมยามตำรวจ                                   1                 แห่ง
- สถานีดับเพลิง                                      -                  แห่ง
 
หน่วยงานราชการอื่นๆ
- หน่วยงานของกรมป่าไม้                          2                 แห่ง
- สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง  สาขางาว    1                 แห่ง        
 
4. การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
        มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1   ถนนพหลโยธิน  จากจังหวัดลำปางผ่านตำบลบ้านโป่งไปจังหวัดพะเยาและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  103  จากจังหวัดแพร่สู่ตำบลบ้านโป่ง  บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1  ที่  หมู่ที่ 5, 10  แยกไปจังหวัดลำปางและจังหวัดพะเยาและมีถนนลาดยางของกรม ทางหลวงชนบทเลขที่ 1005 ระยะทาง  8  กิโลเมตร  ผ่านเข้าหมู่บ้าน  หมู่ที่  1, 2, 3, 8  สู่ตำบลบ้านอ้อน  ส่วนถนนภายในหมู่บ้านซึ่งใช้เป็นทางคมนาคมเดินทางระหว่างหมู่บ้านหรือสัญจรไปมาในชีวิตประจำวัน    ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังไปสู่พื้นที่การเกษตรบางส่วน
 
การโทรคมนาคม
-สถานีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ                 2                 แห่ง
-ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                       -                  แห่ง
-ตู้โทรศัพท์                                             9                 แห่ง
-อินเตอร์เน็ตตำบล                                  1                 แห่ง  
 
การไฟฟ้า 
-  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ,ลำห้วย                                      14            แห่ง
- บึง,หนอง,สระน้ำ                                   4            แห่ง
 
แหล่งน้ำสร้างขึ้น
- ฝาย                                                       8           แห่ง
- บ่อน้ำตื้น                                            362            แห่ง
- บ่อโยก                                                   8           แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน                                       11           แห่ง
  
5.ข้อมูลอื่นๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ป่าไม้ธรรมชาติหมู่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 
มวลชนจัดตั้ง
-  กรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล (กพสต.)              1               แห่ง
-  กรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน                        80               คน
-  ศูนย์กีฬาตำบล                                                   1              ศูนย์
 
6.ศักยภาพในตำบล
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
               1)  จำนวนบุคลากร 
                   สมาชิก อบต. จำนวน  24  คน  และคณะผู้บริหาร อบต.    จำนวน    ๔   คน  
                   ลูกจ้างประจำ                                                              จำนวน       1   คน
                   พนักงานจ้างตามภารกิจ                                               จำนวน     11   คน
                   พนักงานจ้างทั่วไป                                                       จำนวน       5   คน
                   ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล         จำนวน        7   คน
                   ตำแหน่งในส่วนการคลัง                                                จำนวน       3   คน
                   ตำแหน่งส่วนโยธา                                                        จำนวน       3   คน
 
               2)  ระดับการศึกษาของบุคลากร พนักงานส่วนตำบล    
                   ประถมศึกษา                                                                     -   คน
                   มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.                                                    1   คน
                   ปริญญาตรี                                                                      10   คน
                   สูงกว่าปริญญาตรี                                                             3   คน