• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 3 บ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ซอย 7 รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ 64-047 บ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งโป่ง หมู่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ 64-017 บ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง  
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาวัสดุ  
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564